Ihre Ansprechpartner

Ihre Ansprechpartner

Leitung

Ingolf Gehring- Leitung Geschäftskunden

Leitung Geschäftskunden
Key Account Management
Tel. 0202 569-3542
Mobil 0173-2530438
Fax 0202 569-4349
E-Mail

Axel Giesick- Leitung Vertrieb

Leitung Vertrieb
Industrie- und Geschäftskunden

Tel. 0202 569-4147
Mobil 0151-16880669
Fax 0202 569-4349
Mail

Katharina Völschow- Leitung Vertrieb Innendienst

Leitung
Vertrieb Innendienst

Tel. 0202 569-4119
Fax 0202 569-4349
Mail

Vertrieb

Andre Jungmann- Key Account Manager

Key Account Manager
Tel. 0202 569-3655
Mobil 0173-5455739
Fax: 0202 569-4349
Mail

Christof Stippel- Key Account Manager

Key Account Manager
Tel. 0202 569-7363
Mobil 0160-96388070
Fax 0202 569-4349
Mail

Dennis Keienburg- Key Account Manager

Key Account Manager
Tel. 0202 569-7360
Mobil 0151 28595807
Fax 0202 569-4349
Mail

Matthias Zech- Vertrieb Innendienst

Vertrieb Innendienst
Tel. 0202 569-7392
Fax 0202 569-4349
Mail

Birgit Helbeck- Vertrieb Innendienst

Vertrieb Innendienst
Tel 0202 569-4236
Fax 0202 569-4349
Mail

Sabrina Stübe- Vertrieb Innendienst

Vertrieb Innendienst
Tel. 0202 569-3308
Fax 0202 569-4349
Mail

Volker Hanika- Account Manager

Account Manager
Tel. 0202 569-4154
Mobil 0151-16880668
Fax 0202 569 4349
Mail

Stefan Conrad- Account Manager

Account Manager
Tel. 0202 569-3642
Mobil 0151-15135033
Fax 0202 569-4349
Mail

Robert Markscheit- Vertrieb Innendienst

Vertrieb Innendienst
Tel. 0202 569-8653
Fax 0202 569-4349
Mail

Jana Kramarz- Vertrieb Innendienst

Vertrieb Innendienst
Tel 0202 569-3538
Fax 0202 569-4349
Mail

Jörg Beyer- Geschäftskundenbetreuer

Geschäftskundenbetreuer
Tel. 0202 569-3852
Mobil 0175-2266535
Fax 0202 569-4349
Mail

Michael Barwisch- Geschäftskundenbetreuer

Geschäftskundenbetreuer
Tel. 0202 569-4284
Mobil 0151-14535050
Fax 0202 569-4349
Mail

Uwe Gößner- Vertrieb Innendienst

Vertrieb Innendienst
Tel 0202 569-3073
Fax 0202 569-4349
Mail

Sennur Angin- Vertrieb Innendienst

Vertrieb Innendienst
Tel 0202 569-3565
Fax 0202 569-4349
Mail

WSW Geschäftskunden • Telefon: 0202 569-5180 • E-Mail: geschaeftskunden@wsw-online.de